Albinsbergs Fastighets AB har gett MTA förtroendet att i samverkan uppföra 2 st flerbostadshus med sammanlagt 35 hyreslägenheter i det nya bostadsområdet Albinsro.

Husen byggs enligt vår tekniska plattform för yt- och energieffektiva flerbostadshus.

Ordervärdet för MTA är ca 40 msek och projektet kommer att sysselsätta ca 10 man ur den egna arbetsstyrkan.

Projektering pågår och byggstart kan förhoppningsvis ske under augusti om bygglov erhållits.

Kontaktpersoner för MTA är:
Andreas Granberg, Projektledare
Loffe Malmberg, Platschef
Rebecka Johansson, Inköp