Fler bostäder åt äldre i söder

Det första äldreboendet i Skåne står klart. Nu är det [...]