Det första äldreboendet i Skåne står klart. Nu är det dags att påbörja nästa.

Efter att precis ha avslutat byggnationen av äldreboendet Lyckliga gatan i Kävlinge är det dags för oss att åka än längre söderut för att påbörja ytterligare ett äldreboende åt Eirhem.

Denna gång förflyttar vi oss till Trelleborg där vi planerar att vara klara med projekteringen innan semestern så att byggnationen kan starta direkt efter. Totalt kommer det bli 54 st bostäder och de ska vara klara för inflyttning i december 2019. Äldreboendet kommer byggas på fastigheten Hyveln 5 där det tidigare fanns lagerlokaler. Hyveln 5 är fastigheten i hörnet Johan Kocksgatan / Hedvägen.

Projektet har ett ordervärde på cirka 80 miljoner kronor.

Platsledningen kommer att bestå av Håkan Rönnerling som platschef och Robin Rönnerling som arbetsledare. Emil Bernhardsson kommer att vara entreprenadingenjör.

Tommy Zryd, VD på MTA är tacksam över att Håkan Olsson, fastighetsutvecklingschef på Eirhem återigen låter MTA utföra deras kommande byggprojekt.