Om företaget

Vi är ett lokalt bygg- och anläggningsföretag i Halmstad, Varberg, Helsingborg och Trelleborg med verksamhet i hela Halland och Skåne.

MTA startade sin verksamhet i april 2010 efter att de tre delägarna på eget initiativ lämnat sina tidigare anställningar i ett av Sveriges större byggföretag. Möjligheten att från grunden få skapa ett eget företag med en ny företagskultur, enkla och snabba beslutsvägar samt ett utpräglat entreprenörskap med kunden i fokus var huvudanledningen till uppstarten. Målsättningen för MTA var redan från start att på kort tid bli en av de större aktörernas på den halländska byggmarknaden. 2013 utökades verksamheten med en avdelning i Varberg och två år senare togs steget in i den Skånska marknaden genom etablering i Helsingborg. Vår verksamhet har växt till att sysselsätta ca 300 st medarbetare med mycket hög kompetens och ett engagemang utöver det vanliga i branschen. MTA är det lokala företaget med korta beslutsvägar och fokus på arbetsglädje, enkelhet och långsiktiga relationer. Prova att samarbeta med oss. Vi är allt det vi säger oss vara.

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

MTA:s samtliga projekt skall ha en god arbetsmiljö med en säker och resurseffektiv
produktion som innebär rätt kvalitet överlämnad i rätt tid och under minsta möjliga miljöpåverkan.

Verksamhetsledningssystem

MTA Bygg och Anläggning har ett verksamhetssystem uppbyggt enligt Byggföretagens modell POVEL som följer de kvalitets-, miljö-, och arbetsmiljökrav som anges i SS-EN-ISO9001 och ISO14001 samt AFS 2001:1.

MTA Bygg och Anläggning har efter granskning och revision, uppfyllt ställda krav och därefter erhållit en POVEL-diplomering.

Här kan du läsa mer om POVEL, http://povel.bygg.org/webdoc.asp