Ett hållbart företagande

Vi jobbar aktivt med att ta vårt ansvar för en positiv samhällsutveckling.

Vi försöker på olika sätt bidra till att vi alla får ett bättre samhälle att leva i. Ett ökat socialt engagemang och ansvarstagande skapar givetvis mervärden för samhället men det stärker framför allt också vårt eget företags självkänsla och kraft genom att våra medarbetare känner en stolthet över sitt företag.

Miljöengagemang

Vi är sedan en tid tillbaka medlemmar i EMC (Energi och Miljöcentrum).

EMC, Energi- och MiljöCentrum, är ett företagsnätverk som har funnits sedan år 2007. Nätverket jobbar bland annat för att bygga kunskap och driva projekt med energi- och miljöfokus tillsammans med näringslivet och andra regionala aktörer. Nätverket grundades av åtta starka företagare i Varbergs kommun som insåg vikten av att ta sitt ansvar i energi- och miljöfrågor men som också såg konkurrensfördelar med en miljöprofil. Bland stiftarna finner vi några av regionens mest inflytelserika företag. Våra medlemmar är verksamma mellan Laholm och Göteborg eller nationellt.

En stor del av EMC:s arbete är att skapa mötesplatser och tillfällen för medlemmar och övriga intressenter att utbyta erfarenheter. EMC är även drivande bakom fem olika kluster med fokus på solel, hållbart byggande, återvinning, logistik och destinationsutveckling.

Därför anser vi att EMC är näringslivets främsta regionala nätverk för klimateffektiv affärsutveckling.

Socialt engagemang

Projekt U25

MTA Bygg och Anläggning erbjuder årligen arbetslösa ungdomar under 25 år en möjlighet till ett jobb i byggbranschen på en av Sveriges Bästa Arbetsplatser

Vi vill, som en av kommunens större arbetsgivare, ta vårt sociala ansvar och erbjuda unga människor en möjlighet att komma ut i arbetslivet och få en plattform för framtiden. Att få erfarenhet från ett första jobb kan ha stor betydelse för den egna självkänslan och skapa möjlighet till personlig utveckling och framtida anställningar hos oss eller andra arbetsgivare.

Ungdomarna får under en tidsbegränsad anställning prova på diverse enklare arbetsuppgifter som förekommer på en byggarbetsplats. Det kan vara städning, förrådsarbeten, sortering av byggmaterial och hantlangning/materialförsörjning till erfarna bygg- och anläggningsarbetare.

Vi vill med denna åtgärd ta ett socialt ansvar mot det utanförskap som många ungdomar drabbas av när de inte lyckas få ett jobb efter fullgjord gymnasieskola. Att bidra till att Halmstad berikas med förvärvsarbetande människor känns bra för oss som företag och i förlängningen gynnar det såklart både kommunen och näringslivet genom skatteintäkter, minskade sociala kostnader och ökad konsumtion.

Ett ökat socialt engagemang och ansvarstagande skapar givetvis mervärden för samhället men det stärker framför allt också vårt eget företags självkänsla och kraft.

Projekt ”Nya synvinklar”

MTA vill ge nyanlända människor med annan bakgrund ett positivt mottagande i Halmstad och anställer gärna byggnadsarbetare från andra länder för att ge dem en väg in i samhället men även för att ge vårt företagande nya injektioner genom andra än våra egna. Att lära sig ett språk som svenska går också betydligt fortare om man dagligen får arbeta tillsammans med en svensk kollega.

MTA stöttar WOW — Womens on Wednesday (WOW) är en ideell organisation. Den började som en mötesplats för att bygga relationer mellan invandrare och lokala svenska kvinnor. Idag är det en plattform där kvinnor med olika bakgrund, ålder, socioekonomisk status, religioner och geografisk härkomst, tillsammans med givare och partner främjar yrkesmässig och social integration. WOW:s vision är att ha en betydande effekt på människors vilja att göra sin del för att uppnå integration och att sänka arbetslöshetssiffrorna. Läs mer på https://wowfoundations.org/.

Projekt ”Omstart”

MTA jobbar aktivt med byggbranschens gemensamma organisation Galaxen för att skapa platser för de byggnadsarbetare som drabbats av funktionshinder eller sjukdom. Vi erbjuder möjligheten till en omstart hos oss.

Projekt ”Alla människors lika värde”

MTA stöttar aktivt HBTQ-rörelsens arbete för alla människors lika värde. Under 2015 manifesterades detta genom att våra arbetsplatser under Pride-festivalen bytte ut MTA-flaggan mot den regnbågsfärgade. Vi anser detta ställningstagande vara extra viktigt i en i en så manligt dominerad bransch som vår.

Ekonomiskt engagemang

Projekt ”Nätverkande”

MTA ser positivt på deltagande i olika nätverk för att stärka samhällsutvecklingen. För närvarande är vi representerade i Halmstad Näringslivs AB, Marknadsföreningen i Halland, Stora Företag i Halmstad, Hallands Byggmästareförening och Unga företagare (Ernst & Young).

Projekt ”Sponsring”

MTA Bygg och Anläggning har fastställt en policy för sponsring. I nedan dokument framg