Fortifikationsverket väljer MTA

MTA har av Fortifikationsverket erhållit uppdraget att [...]