Fiberutbyggnad Haverdal

MTA har erhållit en totalentreprenad för fiberutbyggnad [...]