MTA har fått i uppdrag av Favrab (Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB) att uppföra en ny förbehandlingsanläggning på ca 1100 m2 i Gödastorp utanför Falkenberg.

Anläggningen kommer att hantera och bearbeta avfall från Falkenbergs och Varbergs kommuner och förbereda en del av avfallet för användning i Falkenbergs biogasanläggning som ligger i området.

Vi tackar för förtroendet och ser fram emot ett spännande projekt.

Entreprenadsform: Totalentreprenad
Ordervärde: ca 30 milj kr
Platschef: Daniel Numell
Entreprenadingenjör: Dan Winnberg