I norra delen av Gullbrandstorp planeras ett nytt bostadsområde. Området är kuperat med inslag av berg och uppdelat i mindre småhustomter som är anpassade till den kuperade terrängen. Inom fastigheten Gullbrandstorp 1:50 är planerat ca 50 tomter som ägs av Markbolaget i Gullbrandstorp AB.

I denna entreprenad, som utförs till Halmstad Kommun, ingår utbyggnad av VA, gator och övrig infrastruktur inom området.

Ordervärdet för MTA är ca 17 MSEK och projektet kommer att sysselsätta ca 6-8 personer inom företaget.

Produktionsledare för MTA är Conny Frisell och Mikael Karlsson.

Frågor angående projektet besvaras av Tommy Zryd.