Carbon & Composites Sweden AB har gett oss uppdraget att uppföra en padeltennishall i området Breared i Varberg. Då företaget varit trångbodda den senaste tiden kommer de nya lokalerna även innefatta nya ytor för utveckling och tillverkning av företagets produkter.

Projektet är planerat att påbörjas under sommaren 2016 och kommer preliminärt stå klart våren 2017.