MTA har erhållit kontraktet avseende utförande av två nya cirkulationsplatser på väg 153 i korsningarna med ramperna till E6 i Varberg C. Arbetet innefattar även en ny åkeranslutning samt belysningsåtgärder.

Produktionsledare för MTA är Marcus Gustafsson och Conny Frisell. Planering pågår och bygget startar i början av mars. Ordervärdet för MTA är ca 11 mkr.