Retail Warehouse i Halmstad AB har gett MTA förtroende att uppföra ett nytt pallager vid deras befintliga Lager 4 på Vrangelsro vid Halmstad norra infart. Arbetet omfattar projektering, grundläggning och byggnation av lagret som utförs med stålstomme och plåtfasad.

Ordervärdet för MTA är ca 6 msek och projektet startar så snart bygglov erhållits. Projektet sysselsätter ca 4-6 man ur MTA:s arbetsstyrka.

Produktionsledare är Claes Fogelberg och Rickard Gotting.