Den stora efterfrågan på central industrimark i Varberg har lett till att kommunen nu kommer skapa ett nytt industriområde som omfattar ett ca 49 hektar stort område. Området ligger i anslutning till E6 och Värnamovägen vid Holmagärde gård i nordöstra Varberg. MTA har tilldelats uppförandet av infrastrukturen för detta industriområde.

Entreprenaden omfattar anläggningsarbete av nya gator, gång- och cykelvägar, ledningsnät för fjärrvärme, vatten, avlopp, dagvatten, opto, belysning och elkraft. Entreprenaden innefattar även nybyggnation av dagvattendamm samt planteringsarbeten.

Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Kontraktssumma: 54 milj. kr.
Kontaktpersoner MTA: Per Tillqvist och Rickard Gotting
Kontaktperson beställare: Christer Johansson (Sweco)