MTA har tilldelats entreprenaden att utföra gatu- och VA-arbeten för nytt bostadsområde Albinsro i Halmstad.

Orientering om objektet:
Albinsro blir ett nytt bostadsområde i direkt anslutning till tidigare utbyggt Söndrums kyrkby. Inom området rymmer cirka 180 lägenheter, en möjlig fördelning på cirka 55 villatomter, 55 st rad-/kedjehus och cirka 70 lägenheter i flerfamiljshus. Denna entreprenad innehåller arbeten som möjliggör teknisk försörjning för området, gatubyggnad, vatten och avlopp, el, tele och opto mm. Även en del markmodellering ingår.

Se orienteringskartan.

Objektet omfattar flera moment, exempelvis:
– Gatubyggnad inkl. belysning.
– Gång, cykel vägar
– VA-ledningar och pumpstation
– Schakt för el och tele, opto, och fjärrvärme
– Fördröjningsmagasin för dagvatten
– Markmodellering mm

Beställare av entreprenaden är Halmstad Kommun, Teknik- och Fritidsförvaltningen.

Arbetet inleds omgående med planeringsarbeten och produktionen på plats påbörjas sannolikt först efter nyår.

Ordervärdet för MTA är ca 17 msek och projektet kommer att sysselsätta ca 6-8 man ur den egna arbetsstyrkan.

Kontaktperson på MTA är någon av Tommy Zryd eller Conny Frisell.