CGM Fastigheter anlitar MTA för byggnation av Carspect bilbesiktning i Laholm. Arbetena omfattar ombyggnation av befintliga lokaler med höjning av tak samt hyresgästanpassning för Carspect bilbesiktning.

Arbetena startar omgående och pågår fram till årsskiftet. Arbetena sysselsätter 3 personer ur den egna personalstyrkan.

Kontaktperson MTA: Claes Fogelberg

Kontaktperson Kund: Clas Månsson