På fastigheten Äpplet 9 i Falkenberg, hörnet Arvidstorpsgatan/Möllegatan, har vi fått uppdraget att bygga ett nytt kontor åt Falkenberg Bostads AB. Byggnaden kommer bestå av fyra plan, där ett av planen är källare. Byggstart är planerad till mitten av maj 2016 och i mars 2017 ska det stå klart.