MTA har på nytt fått förtroendet av BilMånsson att bygga nya affärslokaler för Elgiganten på Flygstaden. Projektet omfattar nybyggnad av ca 3500 kvm butiks- och lagerutrymmen på fastigheten bredvid Wash and Drive.

Byggstart sker omgående och butiken skall öppnas sommaren 2015.

Projektet sysselsätter ca 8 man ur MTAs personalstyrka.

Entreprenadsumma ca 26 mkr.

Kontaktpersoner:
Claes Fogelberg (platschef)
Mikael Karlsson (arbetsledare)
Annarell Malmberg (entreprenadingenjör/inköp)