Jansson Mark AB och MTA har tecknat avtal för ombyggnad av befintligt gårdshus på Kv barometern 7 till lägenheter.

Arbetet påbörjas efter semestern och lägenheterna beräknas vara inflyttningsklara i april 2013.

Arbetet sysselsätter ca 3 man ur den egna personalstyrkan och har ett ordervärde på ca 4 msek.