MTA Bygg och Anläggning har fått förtroendet av Tuvelyckan AB att bygga infrastrukturen för de första etapperna av det nya Båstad vid järnvägsstationen

Arbetet omfattar byggnation av vatten- och avloppsledningar samt nya gator och gc-vägar i området.

Uppstart har skett och arbetet skall vara färdigt så att byggnation av området kan börja ske under första halvåret 2017

Området färdigställs sedan efter att byggnation av hus och lokaler är klart.

Ordersumman för MTA ca 20 MSEK.

Platschef är Tommy Pålsson.

Länkar