Supercykelstråk vid Järnvägsleden!

MTA har erhållit beställning på utförande av ca 2 km cykelbana längs Järnvägsleden. Ett supercykelstråk är lite av en motorväg för cyklister. Projektet utförs för att öka standard och framkomlighet. Sträckningen är mellan Norra vägen/Badhusgatan till Baggängsvägen.

Projektet omfattar:
– Breddning och nybyggnad GC-väg
– Flytt och nysättning kantsten
– Platt och stensättning
– Murar, räcken och bullerplank
– Mindre VA kompletteringar

Ordervärdet för MTA är ca 5 msek och arbetet sysselsätter ca 2-3 man ur den egna personalstyrkan.

Arbetet startar omgående och skall vara färdigt innan årsskiftet.

Produktionsledare för MTA är Fredrik Blomdahl.