Halmstad Energi & Miljö AB har tilldelat MTA totalentreprenad Fjärrkyla Halmstad 2011-2012. Projektet består av ledningsarbeten från Reningsverket längs Södra Vägen via Centrum och vidare mot Lassarettsområdet. Ledningssträckan är totalt ca 3.170 m. Material i fjärrkylaledningen är av plast PE100, SDR17 med ledningsdimensioner dy 315 och dy 250.

Arbetet påbörjas under vintern 2010 och kommer att sysselsätta 2-4 man ur MTA:s personalstyrka.

Ordervärdet är ca 8 MSEK.