MTA Bygg och Anläggning är en av Sveriges bästa arbetsplatser 2014 enligt Great Place to Works undersökning ”Sveriges bästa arbetsplatser”.

Företaget har sedan verksamhetsstarten 2010 målmedvetet arbetat för att skapa en attraktiv arbetsmiljö och positiv företagskultur med övertygelsen om att arbetsglädje ger kostnadseffektivitet och lönsamhet.

”- Vi är självklart väldigt glada och stolta över att bli utsedda till en av Sveriges bästa arbetsplatser. Personalen är vår viktigaste tillgång och den här utmärkelsen från Great Place to Work® är ett kvitto på att vi lyckats vara en riktigt bra och attraktiv arbetsgivare. Vi kommer naturligtvis att, i samverkan och tillsammans med våra ca 100 medarbetare, kontinuerligt fortsätta att utveckla vårt företag mot det långsiktiga målet att vara Sveriges bästa arbetsplats.” Tommy Zryd, VD

Great Place to Work® Institute är ett internationellt organisationsutvecklingsföretag som grundades i USA 1983 och de bästa arbetsplatserna har listats i Sverige och Europa i tolv år. Listorna över Sveriges Bästa Arbetsplatser baseras främst på en standardiserad medarbetarenkät där organisationens medarbetare får ta ställning till 59 påståenden om sin arbetsplats. Utöver detta vägs även en utvärdering av organisationens arbetsgivarerbjudande in i resultatet.

För mer information, kontakta
Tommy Zryd, VD
0733-23 21 51
tommy.zryd@mtabygg.se
www.mtabygg.se