MTA har tilldelats entreprenaden gällande om- och tillbyggnad av befintlig kontorsfastighet inom Kv Juvelen 2 i Halmstad. Arbetet omfattar nybyggnation av en anslutande kontorsdel på ca 600 m2 samt ombyggnad av 500 m2 befintliga lokaler. Den tillbyggda delen dockar mot nuvarande kundcenter varför arbetet kräver stor varsamhet och samordning med pågående verksamhet.

Arbetet påbörjas omgående med planering, projektering och inköp. Byggnadsarbeten på plats beräknas påbörjas i augusti och skall vara färdigställt under våren 2013.

Arbetet sysselsätter 4-6 man ur den egna arbetsstyrkan.

Ordervärdet för MTA är ca 19,5 msek

Kontaktperson på MTA är David Sandqvist eller Loffe Malmberg.