MTA och Amadeuskliniken i Halmstad har tecknat ett avtal om att bygga en ny vårdcentral i Fyllinge. Byggnaden kommer att byggas i två plan och innehålla BVC, läkarmottagning och andra vård- och hälsorelaterade utrymmen.

Arbetet startar omgående med projektering och planering och en byggstart är preliminärt planerad att ske under september månad. Parternas gemensamma målsättning är att den nya vårdcentralen skall kunna tas i bruk under sommaren 2013.

Arbetet sysselsätter 6-8 man ur MTA:s personalstyrka och ordervärdet är ca 10 msek.

Frågor kring projektet besvaras tillsvidare av Mats Johansson eller David Sandqvist.