MTA Bygg och Anläggning i Helsingborg och Catena har tecknat ett byggavtal avseende Catenas nybyggnation på Tostarp industriområde Helsingborg.

Catena kommer att uppföra ca 100 000 m2 logistik-/lagerbyggnader i ett antal olika etapper inom Kv Plantehuset utmed E6:an i Helsingborg. Första etappen avser Nowaste Logistic till vilka man bygger en logistikhall om 30 000 m2.

Projekteringen är i full gång och MTA:s praktiska arbete påbörjas i januari 2018.