MTA har i hård konkurrens fått uppdraget att utföra markarbete och grundläggning för 3 st nya hyreshus på Sofieberg. Beställare är JSB som utför byggnation ovan platta enligt sitt koncept Trygga Boendet och avtal med SABO.

Arbetet startar omgående och sysselsätter 4-6 man under vintermånaderna 2014 och ytterligare 2-3 man under finplaneringsdelen som utförs 2015.

Ordervärdet för MTA är ca 6 msek.

Kontaktperson MTA är Claes Fogelberg.