MTA har avtalat med TRELP om uppförande av 40 st nya lägenheter på Kv Klotet i Halmstad. Fastigheten är belägen där den gamla Statoilmacken låg vid Blåsbackegatan.

Projektet utförs som en totalentreprenad.

Ordervärde för MTA är knappt 40 MSEK och projektet kommer att sysselsätta ca 10 man.

Arbetet påbörjas omgående med mark- och betongarbeten.

Kontaktpersoner:
Platschef: Claes Fogelberg
Arbetsledare: Mikael Karlsson
Inköpare: David Sandqvist