MTA har tecknat avtal med JSB AB om utförande av mark- och grundläggningsarbeten för 32 st lägenheter fördelade på 2st fyravåningshus med tillhörande förrådsbyggnader. Byggherre i projektet är Båstadhem AB

Arbetet omfattar avverkning, schakt/terrassering, ledningsarbeten och kompletta grundläggningsarbeten upp till färdig betongplatta. Utvändiga arbeten med asfaltytor, plattläggning och grönytor ingår också i MTA:s åtagande.

Projekteringsarbetet har inletts. Arbetet påbörjas på plats i början av oktober och kommer att sysselsätta 6-8 man ur den egna personalstyrkan.

Kontaktperson på MTA är Tommy Zryd eller Mikael Karlsson (produktionsledare).