MTA har fått förtroendet att utföra mark- och grundläggningsarbete för ICA Fastigheters nya butiker som byggs i direkt anslutning till MAXI. Beställare är Fastec som utför resterande byggnation enligt ett ramavtal med ICA Fastigheter. Arbetet startar omgående efter julhelgerna och sysselsätter ca 6-8 man av MTA:s arbetsstyrka.

Ordervärdet för MTA är ca 9 msek.

Kontaktperson och produktionsledare är Fredrik Blomdahl.