Nu har vi startat ombyggnationen av kv Hjärtat där 48st yteffektiva hyresrätter ska stå färdiga efter årsskiftet 2018/2019. Det befintliga huset kommer inte rivas utan projektet möjliggörs genom att utöka dagens byggnad på höjden. De nya lägenheterna byggs ovanpå den befintliga byggnaden.

Fastigheten Hjärtat 1 ligger ut mot Nygatan, Klammerdammsgatan och Storgatan i centrala Halmstad.

Tillbyggnaden utförs på uppdrag av Olssons Skog & Fastigheter som äger fastigheten.

Kontaktperson Kund: Magnus Olsson
Kontaktperson MTA: Claes Fogelberg