Halmstad Kommun anlitar MTA för att utföra byggnation av 2 st GC-broar med tillhörande cykelbana vid Vrangelsros industriområde.

Arbetet omfattar:
– Schakt och grundläggning
– Betongarbete för 5 st brostöd
– Stålbron i en sektion över Västkustbanan
– Stålbro i 2 sektioner över väg E6
– Byggnation av anslutande cykelbana
– Ledningsarbeten för VA och fjärrvärme

Arbetet sysselsätter 6-8 man ur MTA:s personalstyrka och startar omgående med ett färdigställande under hösten 2013.

Ordervärdet för MTA är ca 10 msek.

Kontaktperson är Tommy Zryd eller Peter Holmqvis.