MTA har idag tecknat samarbetsavtal med Trollängen Bostad AB om att uppföra 3 st punkthus med sammanlagt 36 hyreslägenheter samt 35 st radhus/kedjehus.

Tommy Zryd och Anders Börjesson, VD i respektive bolag, skakade hand och undertecknade avtalet som innebär ett sammanlagt ordervärdet för MTA på ca 175 msek.

Byggstart beräknas ske i slutet av 2015 under förutsättning att detaljplanen vinner laga kraft och bygglovsansökan går smidigt och utan några överklaganden.

MTA kommer i detta projekt även att medverka i planarbetet under 2014/2015 som Trollängens byggnadstekniska rådgivare. Kontaktperson för MTA är i detta hänseende Mats Johansson.

”Det är med stor glädje vi kan konstatera att en långsiktig relation och samarbete med Trollängen sedan 2007 bär frukt på detta sätt”, säger Andreas Granberg, som arbetat fram avtalet med Trollängen Bostad AB.