MTA fortsätter på Kv Japanen!!

MTA har fått fortsatt förtroende av Fem Hjärtan Fastigheter att utföra hyresgästanpassning av Kv Japanen på Gamletull. Arbetet omfattar byggnation av kontor och konferenslokaler i fastigheten. Arbetena startar omgående och sysselsätter 6-8 man ur den egna produktionen.

Arbetena färdigställs under våren 2015.

Kontaktperson MTA: Claes Fogelberg/Christoffer Bertilsson
Kontaktperson Kund: Ulrika Hyll, Byggfast.