MTA har erhållit en order av Kungsbacka kommun på att utföra GC-belysning på en sträcka av ca 4 km mellan Åsa och Frillesås. Arbetet omfattar kabelschakt samt leverans och montage av belysningsstolpar och armaturer. I samband med arbetet läggs även optofiber ner på en del av sträckan.

Ordervärdet för MTA är ca 2,5 MSEK.

Arbetet är påbörjat och sysselsätter ca 3 man fram till juluppehållet.

Kontaktperson är Niklas Mårtensson.