Nu har arbetet startat upp med att utveckla Eurostop Halmstad till en välutvecklad handelsplats innehållande ett komplett shoppingcenter.

I projektet ska ca 40 000 kvm handelsyta utvecklas, totalt ca 55 000 BTA. Totalt blir det ca 80 verksamheter.

Mer finns att läsa här: http://www.agrenkonsult.se/projekt/eurostop/

Som en första etapp har MTA fått förtroendet av byggherren Eurocommercial att utföra ombyggnad av parkeringsytor inför den stora ombyggnationen av köpcentret.

Ordervärdet för MTA är ca 4 MSEK.
Kontaktperson är Tommy Pålsson.