MTA Bygg och Anläggning erbjuder arbetslösa ungdomar under 25 år en möjlighet till ett jobb i byggbranschen på en av Sveriges Bästa Arbetsplatser.

Vi vill, som en av kommunens större arbetsgivare, ta vårt sociala ansvar och erbjuda unga människor en möjlighet att komma ut i arbetslivet och få en plattform för framtiden.

Att få erfarenhet från ett första jobb kan ha stor betydelse för den egna självkänslan och skapa möjlighet till personlig utveckling och framtida anställningar hos oss eller andra arbetsgivare.

Ungdomarna kommer att under en tidsbegränsad anställning få prova på diverse enklare arbetsuppgifter som förekommer på en byggarbetsplats. Det kan vara städning, förrådsarbeten, sortering av byggmaterial och handlangning/materialförsörjning till erfarna bygg- och anläggningsarbetare.

Tommy Zryd, VD:

”-Vi vill med denna åtgärd ta ett socialt ansvar mot det utanförskap som många ungdomar drabbas av när de inte lyckas få ett jobb efter fullgjord gymnasieskola.

Att bidra till att Halmstad berikas med förvärvsarbetande människor känns bra för oss som företag och i förlängningen gynnar det såklart både kommunen och näringslivet genom skatteintäkter, minskade sociala kostnader och ökad konsumtion.

Ett ökat socialt engagemang och ansvarstagande skapar givetvis mervärden för samhället men det stärker framför allt också vårt eget företags självkänsla och kraft.”