Halmstad kommun har tilldelat MTA entreprenaden att utföra projekt CPL Högelid.

Objektet omfattar flera moment, exempelvis:
– Komplett cirkulationsplats inkl belysning
– Byggnation av gc-väg

Arbetet påbörjas under maj och skall vara färdigställt under september 2014.

Ordervärdet för MTA är ca 3,5 msek och projektet sysselsätter ca 2-4 man ur den egna personalen.

Kontaktpersoner:
Tommy Pålsson (platschef)
Conny Frisell (bitr. platschef)