Halmstad Kommun har beställt av MTA att utföra bullerskärmar av glas och element vid Norra infarten till Halmstad.

Arbetet startar i höst och är färdigställt till våren 2014. Ordervärdet för MTA är ca 2 msek. Projektet sysselsätter ca 2 man ur MTA:s arbetsstyrka.

Kontaktperson är Fredrik Blomdahl.