MTA har erhållit sitt första uppdrag med Trafikverket som kund. Vi skall utföra utbyte av en dubbel rörbro över Smedjeån på väg 511 vid Skönhult mellan Våxtorp och Hishult i Laholms Kommun.

Arbetet kommer att påbörjas under sommaren och skall vara färdigt i höst.

Projektet sysselsätter 1-3 personer och ordervärdet är ca 1,5 msek.

Kontaktpersoner:
Tommy Pålsson (platschef)
Conny Frisell (bitr. platschef)