MTA har fått förtroendet att utföra omfattande renovering och energieffektiviserande arbeten vid  Riksbyggens BRF Halmstadshus nr 5.

Arbetena omfattar komplett takbyte, byggnation av miljöhus, installation av  360 kvm energieffektiva solceller på tak, installation av individuell elmätning samt ombyggnation av ventilationssystem för ökad energiåtervinning. Utöver detta kommer dagvattenseparering på fastighetens VA-system utföras.

Samtliga arbeten startar under våren 2016 för att vara färdigställda under augusti/september samma år. Arbetena sysselsätter 4-6 personer hos MTA.

”Det är glädjande att Riksbyggen och BRF Halmstadshus nr 5 valt att samarbeta med MTA på så stora energieffektiviserande åtgärder och visar vägen för satsning på miljövänliga byggnader, säger Claes Fogelberg, avdelningschef.”