MTA och Retail Warehouse i Halmstad AB har tecknat avtal om uppförandet av ny lagerbyggnad på 48.000 m2 på gamla slakteritomten i Halmstad Hamn.

I projektet ingår utvändiga logistikytor på ca 20.000 m2. Arbete är påbörjat och skall vara färdigställt under hösten 2016.

Ordervärdet för MTA är ca 200 MSEK och projektet kommer att sysselsätta ca 12 personer.

”- Att på nytt få förtroendet att uppföra Biltemas nya lagerbyggnad visar på att vår långsiktighet mot kunder, leverantörer och medarbetare är en framgångsfaktor”, säger Tommy Zryd, vd MTA.

Platschef och kontaktperson på MTA är Rickard Gotting.