MTA är glada att kunna meddela att vi idag fått i uppdrag av Seniorgården att projektera och uppföra 131 st bostadslägenheter på den gamla sporthallstomten i Halmstad.

Projektet utförs som totalentreprenad i partnering liknande form och projekteringsarbetet har inletts.

Produktionsstart bedöms kunna ske under hösten 2014.

Projektet kommer att sysselsätta c:a 35 män och kvinnor från vår egen organisation.

Ordervärdet för MTA är c:a 200 Mkr och projektet blir därmed vårt enskilt största sedan bolagets start 2010.

Kontaktpersoner:
Projektledare Andreas Granberg, 0733-23 21 52
Platschef Johan Bergendorff, 0733-23 21 55