Vi är glada att meddela att MTA ingått avtal med SIA Glass om att utföra omfattande ombyggnadsarbeten i befintlig glassbutik i Slöinge. Arbetet innebär en total förnyelse av den gamla butiken, uppbyggnad av beredningslokaler samt nya personalutrymmen på plan 2. Arbetet är påbörjat och skall vara färdigt i början av maj detta år.

Projektet sysselsätter 4-8 man ur MTA:s arbetsstyrka och ordervärdet är ca 3 mkr.

Kontaktperson hos MTA är Peter Holmqvist.