MTA har erhållit en beställning på att utföra mark- och grundläggningsarbeten för Willys nya butik i Falkenberg. Beställare är Rejmes AB.

Arbetet har påbörjats och skall vara färdigt under våren 2015.

Ordervärdet för MTA är ca 8 msek och projektet beräknas sysselsätta som mest 4-6 man när arbetet med grundplintar och övriga betongkonstruktioner pågår.

Kontaktpersoner:
Niklas Mårtensson, platschef
Daniel Numell, produktionsledare betong