MTA är glada att kunna meddela att vi fått i uppdrag av de båda fastighetsbolagen Casmé och Trollängen att projektera och uppföra 100st hyreslägenheter på fastigheten Jordskalvet på Gamletull i Halmstad.

Projektet utförs som totalentreprenad i samverkan med beställaren och projekteringsarbetet har inletts.

Bygglovsansökan är inlämnad och produktionsstart bedöms kunna ske under hösten 2014.

Ordervärdet för MTA är ca 100 Mkr och projektet kommer att sysselsätta c:a 15 män och kvinnor från vår egen organisation.

Kontaktpersoner:
Projektledare Andreas Granberg, 0733-23 21 52
Platschef Peter Holmqvist, 0733-20 43 52