MTA har idag erhållit sin största order hittills när vi glädjande nog tecknat en överenskommelse med Retail Warehouse i Halmstad AB om uppförande av Biltemas Lager 4 på Vrangelsro 5:5.

Projektet är en totalentreprenad på en lagerbyggnad om ca 45.000 m2 med lika stora utvändiga asfalterade lastytor.

Förberedande markarbeten är påbörjade och projektet skall i sin helhet vara färdigställt under första kvartalet 2012.

”-Det är glädjande att vår vision om att vara det lilla lokala bolaget med erfarenhet och kompetens för de stora projekten än en gång bär frukt”, säger VD Tommy Zryd.

”-Projektet visar även att långsiktighet, goda relationer och hårt arbete i tidiga skeden ger framgång”, säger marknadschefen Mats Johanssons i en första reflektion på ordern.

Ordervärdet är ca 200 MSEK och projektet kommer att sysselsätta ca 12 man ur den egna personalstyrkan.