…och kommunicera med dig via Facebook.

Nu finns MTA även på Facebook för smånotiser, bilder och möjlighet till snabb kommunikation med alla som är intresserade av vårt bolags utveckling.

Kopiera länken nedan för att hitta dit:
https://www.facebook.com/pages/MTA-Bygg-Anl%C3%A4ggning/102849046430549