MTA har tecknat avtal med JSB AB om utförande av mark- och grundläggningsarbeten för 48 st lägenheter fördelade på 3st fyravåningshus med tillhörande förrådsbyggnader. Byggherre för projektet är Halmstads Fastighets AB.

Arbetet omfattar avverkning, schakt/terrassering, ledningsarbeten och kompletta grundläggningsarbeten upp till färdig betongplatta.

Arbetet är påbörjat och kommer att sysselsätta 6-8 man ur den egna personalstyrkan.

Kontaktperson på MTA är Tommy Zryd eller Mikael Karlsson (produktionsledare).