MTA har tecknat kontrakt med BilMånsson i Halland AB om att bygga deras nya anläggning ute vid Flygstaden i Halmstad. Byggnaden är ca 3500 m2 och kommer att uppföras med en stålstomme och stora delar glasfasad. Byggnaden innehåller försäljningslokaler, kontor och verkstadsutrymmen.

Utvändiga hårdgjorda ytor på ca 10.000 m2 ingår i entreprenaden.

Arbetet påbörjas omgående och kommer att färdigställas under våren 2012.

Ordervärdet för MTA är strax under 20 miljoner.

Arbetet beräknas sysselsätta ca 4-6 man ur den egna personalen.

”- Det är glädjande att vi ännu en gång visar att en samlad bygg- och anläggningsverksamhet skapar styrka och konkurrenskraft i denna typ av projekt”, säger Tommy Zryd, VD på MTA