MTA genomför i samarbete med Staffan Pålsson Fastighets AB byggnation av 36 nya lägenheter fördelade på 2 byggnadskroppar på fastigheten Kv Konduktören 1 i Laholm. Fastigheten ligger centralt enbart ca 300 m från Stortorget i det gamla stationsområdet. Arbetet startar omgående med projektering och byggstart planeras ske under våren 2013.

Ordervärdet för MTA är knappt 50 MSEK och projektet kommer att sysselsätta 10-12 man ur den egna personalstyrkan.

Kontaktperson hos MTA är Mats Johansson.